Poznaj nasze publikacje projektowe

Wychowawcze i społeczno-kulturowe kompetencje współczesnych nauczycieli
Nauczyciel w ponowoczesnym świecie
Educational and socio-cultural competences