Strona internetowa

http://www.wse.amu.edu.pl

„Kompetencje wychowawcze i społeczno-kulturowe współczesnych nauczycieli – kurs i portal edukacyjny” Projekt realizowany w działaniu Współpraca Instytucjonalna finansowany jest ze środków Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG FSS/2013/IIC/W/0004. Projekt finansowany jest ze środków norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.